Sosiaalisen median ympäristöihin suunnitellun ammatillisen sovelluksen kuvaus

Työryhmä?
Sovelluksen rakentamiseen osallistuvat seuraavat henkilöt:
-
-
Toiminnan tulokset?
Kuvaa, mitä työskentelyn 2011-2012 tuotoksena syntyy:
-
-
Kohderyhmä (Context)?
Kuvaa, millaisille (ikä, kouluaste, lähtötaso jne.) opiskelijoille sovellus on tarkoitettu / sopii:
-
-
Oppisisällöt (Content)?
Kuvaa, mitä asioita / oppisisältöjä opiskelijat voivat oppia toiminnan ja opiskelun myötä:
-
-
Oppimisympäristö (Technology)?
Kerro, mitä sosiaalisen median työkaluja, palveluja ja yhteisöjä sovelluksessa aiotaan käyttää:
-
-
Pedagogiikka (Pedagogy)?
Kuvaa, miten opiskelu, oppiminen ja oppimisen ohjaus tapahtuu:
-
-