Recent Changes

Monday, June 11

 1. page home edited ... Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Hanke päättyy 31.5.…
  ...
  Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa
  Hanke päättyy 31.5.2012, mutta oppimisympäristöjen käyttö ja edelleen kehittäminen jatkuu oppilaitoksissa. Vasemman alakulman linkit vievät oppilaitosten sivuille.
  Hankkeessa syntynyttä osaamista jatkojalostetaan mm. Kiltakoulut.fi -hankkeessa.
  Hanke laajentui joulukuussa 2012 koskemaan kaikkia ammatillisen koulutuksen tekniikan aloja.
  Tervetuloa kuulemaan hankkeen tuloksista pe 20.4 klo 12.30 esityssaliin 12 ITK -konferenssiin
  (view changes)
  12:50 am

Friday, June 1

 1. page home edited ... Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Hanke päättyy 31.5.…
  ...
  Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa
  Hanke päättyy 31.5.2012, mutta oppimisympäristöjen käyttö ja edelleen kehittäminen jatkuu oppilaitoksissa. Vasemman alakulman linkit vievät oppilaitosten sivuille.
  ...
  koulutuksen tekniikan alojaaloja.
  Tervetuloa kuulemaan hankkeen tuloksista pe 20.4 klo 12.30 esityssaliin 12 ITK -konferenssiin
  Aulangolle. Tuloksia esittelemässä Jari Välkkynen ja Anu Konkarikoski KK Tavastiasta, Aki Hankilanoja PKKY:stä sekä Jukka Ylikunnari ja Tapio Patrikainen OSAO:sta. Linkki Prezi-esitykseemme: ITK 2012 TROY&KROY
  ...
  -oppimisympäristön uutuus, innovatiivisuus, levitettävyysarvot.
  Hankesuunnitelman mukaisesti oppimisympäristön käyttöönottovaihe jatkuu käyttö- ja levitysvaiheena. Niiden tulokset tulee liittää koulujen loppuraporttiin.

  (view changes)
  5:50 am
 2. page Loppuraportti Salpaus ICT edited ... 2. Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat? Tuloksena oli muutamia uusia ajatuksia ja kokeiluja…
  ...
  2. Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
  Tuloksena oli muutamia uusia ajatuksia ja kokeiluja opetuksen kehittämiseen, mutta samalla havaittin se että jotkut uusista ajatuksista ja SOME-työkaluista eivät toimi odotetulla tavalla. Eli osittain projekti onnistui hyvin, mutta osittain olisi vielä voinut kehittää ja testata enemmän. Resursseja ja aikaa olisi pitänyt olla enemmän.
  Uusina ajatuksena voitaisiin esimerkiksi antaa oppilaiden kuvata omat harjoituksensa ja dokumentoida ne itselleen talteen, näin
  tehden itselleen sähköisen portfolion esimerkiksi wikiin tai muuhun blogiin. Näitä töitä voisi jakaa näin esimerkiksi muille oppilaille ja erityisesti
  opettajille. Näin opiskelijalla pysyisi kaikki harjoitukset tallessa ja voisi tarvittaessa palata tehtyihin tehtäviin tulevaisuudessa. Annoimme joillekin tehtäväksi tehdä tämä ja se oli suhteellisen hyvin onnistunut kokeilu, koska oppilaat ovat halukkaita kuvaamaan omia tekeleitään ja se kannustaa heitä tekemään työ kunnolla.

  3. Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?
  Wikiympäristö tuli tutuksi opetusympäristönä ja alustana jakaa opetusta. Eri SOME-työkaluja testattiin oppilaiden kanssa oppitunneilla ja juttelemalla heidän kanssaan kehitysmahdollisuuksista ja ajatuksia yleensä. Myös blogeja testattiin esimerkiksi ulkomaan TOP:n aikana sekä muualla työmailla. Tarkoituksena oli saada hanke käydyksi läpi vaiheittain ja testaamalla tiettyjä työkaluja aina erikseen.
  Käytimme wikiympäristönä troy.purot.net ilmaista wikiä. Käytimme myös Facebookia, joka oli erinomainen työkalu opiskeluun ja tiedottamiseen yleisesti ryhmän kesken. Google +:aa käytimme myös, mutta se ei ikinä ottanut "tuulta alleen", koska opiskelijat käyttävät enemmän Facebookia myös vapaa-ajalla. Sinne voitiin lisätä esimerkiksi lisätehtäviä/kotitehtäviä. Käytimme myös bloggeria testimielessä http://guillomn.blogspot.com/search?updated-max=2012-02-05T17:01:00%2B01:00&max-results=7 opiskelijan työharjoittelun seurantaa varten, jossa koko ryhmä pystyi kommentoimaan hänen päiväkirjaansa. Ryhmä testasi myös yhden opiskelijan luomaa omaa blog-alustaa: http://arska134.viuhka.fi/10bra/.
  Onnistumiset tästä jäivät hieman laihoiksi, koska opiskelijat eivät käy ”bloggaamassa” asioita vasta kun on pakko ja se on heidän mielestään kiinnostavaa. Heidän oma-aloitteisuus koko ryhmänä syntyy ongelmaksi muutamia opiskelijoita lukuun ottamatta.

  4. Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)
  Hankkeeseen on osallistunut työpaikat/yhteistyökumppanit sillä tavalla, että ne antoivat oppilaiden käyttää työkaluja, kuten koulun iPAD:jä työpaikoillaan jotta he voivat raportoida ja ottaa kuvia työmailta, tilanteista ja -vaiheista
  Työpaikkana käytimme yhtä Lahden tietoliikennefirmaa jossa opiskelija oli työharjoittelussa Suomessa sekä toinen firma Ranskassa jonka nimeä emme saa julkistaa. Ei ollut työnantajia jotka eivät olisi antaneet kuvata.
  5. Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.
  Teknisesti koulun iPAD:t toimivat moitteettomasti, osa oppilaista olivat innostuneina mukana testaamaan SOME- työkaluja ja sovelluksia. Oppilaitosjohto tuki hyvin projektia antamalla hieman resursseja hankkimaan tarvittavat PAD:t ja henkisesti olivat mukana projektissa. Työelämä myös ymmärsi tarkoituksemme ja antoivat luvan olla kehittämässä heidän kanssaan tämäntyyppistä opetusta ja työssäoppimista.
  ...
  9. Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa?
  Jatkossa olisi tarkoitus kehittää oppimisympäristöä entisestään avoimempaan ja SOME:n suuntaan, kokeilemalla esimerkiksi muiden projektioppilaitosten ajatuksien testaamista ja arvioimista mikä meille ja ICT-alalle sopisi parhaiten. Tarkoituksena on, että SOME ja Wikien käyttö tulisi päivittäiseen opetuskäyttöön ja yleisten asioiden tiedottamiseen.
  Tammikuussa oli ajatus yhdistää ICT-alan opiskelijat toiselta paikkakunnalta Heinolasta samaan wikiin, mutta tämä asia ei edennyt kuitenkaan puheita ja suunnitelmia pidemmälle. Ajatuksena se oli hyvä sitä voitaisiin käyttää opiskelun kehittämiseen ja yhteistyöhön.
  (view changes)
  5:16 am

Wednesday, May 30

 1. page Loppuraportti KiviStudio edited 1.Mitkä Mitkä olivat keskeiset ... omassa hankkeessanne? - Saada aikaan meille sopiva oppim…
  1.Mitkä
  Mitkä
  olivat keskeiset
  ...
  omassa hankkeessanne?
  - Saada aikaan meille sopiva oppimisympäristö ja asiaosaamista sos.median työkalujen käytössä.

  2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
  3.Miten- Mielestämme olemme toteuttaneet hanketta oikealla tavalla, keskittyen oleelliseen, toisilta oppien ja omaa hanketta rakentaen.
  3. Miten
  hanke käytännössä
  ...
  ja aikataulu)?
  4.Mitä

  - Jatkohanke alkoi 19.11.2010
  6-8/2011 Meille määrätyn pedagogiikan ja sosiaalisen median asiantuntijan opastuksella etenimme oppimisympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Sanna Brauer piti meillä Pyhäjärvellä ansiokkaan koulutuspäivän, johon oli kutsuttu edustaja HAI:sta sekä rehtori Mauno Jussila omasta oppilaitoksesta.
  8-9/2011 annettiin PKIVI ryhmälle käyttökoulutus asiantuntijan antamien suuntaviivojen mukaisesti. Aloitimme mm. blokkaamisen kotisivulle.
  4. Mitä
  hankeverkoston ulkopuolisia
  ...
  työelämän edustajat)
  5.Listaa

  - Tutkintotavoitteinen aikuiskoulutus/ kiviala. Hevoasala/ HAI/JEDU/Haapajärvi.
  5. Listaa
  parhaat onnistumisen
  ...
  yhteishanke jne.)
  6.Mitkä

  - Olemme saaneet positiivistä palautetta useilta tahoilta, erityisesti opiskelijat (4) tekivät blokkausta Taitaja 2012 kisoissa, jossa olimme KIVITYÖT 403 lajijärjestäjänä. Opiskelijat näyttävät ottaneen sosiaalisen median työkaluja omakseen.
  6. Mitkä
  3-5 asia
  ...
  yhteishanke jne.)
  7.Miten

  -Projektin kokonaistavoitteen hahmottaminen
  -Teknisen toteuttamisen ja välineistön valinta.
  -Käytännön työtoimintaan vieminen/ opiskelijat
  -TO- jaksot vasta keväällä, vähän kokemuksia yhteistyöyrityksistä toistaiseksi.
  -Haasteena kaikkien opiskelijoiden mukaansaaminen projektiin (syksy-2012)
  7. Miten
  muutoin kuin
  ...
  arvioitu oppilaitoksessanne?
  8.Miten

  -Itsearviointina projektiin osallistuneiden kesken, sekä ulkopuolisten sivuilla käyneiden antamien kommenttien perusteella. Jedun oppilaitosten henkilöstön antamien palautteiden huomioon ottamisina.
  8. Miten
  hankkeesta on
  ...
  ja hyödynnetty?
  9.Mitkä

  - Hankettamme on tuotu esille yhteistyökouluille/ kiviala, edelleen Ylivieskassa koulutustilaisuudessa, jossa luennoimassa mm. Sanna Brauer, joka toi esille hankettamme kiitettävästi. Jedun yhteisessä koulutuspäivässä helmikuu -12 esiteltiin hanketta muille koulutuskuntayhtymän oppilaitoksille ja sidosryhmille.
  9. Mitkä
  ovat oppimisympäristön
  ...
  kehityssuunnitelmat jatkossa?
  - Olemme viisaasti ajatelleet hankkeen laajentamista vertaisryhmään koulumme metalliosastoon..
  Keskitämme hankerahoituksen loppuosan yhteisen oppimisympäristön laadulliseen parantamiseen ja välineistön hankintaan.

  (view changes)
  3:02 am

Tuesday, May 29

 1. page Loppuraportti Winnova edited 1.Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne? 2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat…
  1.Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne?
  2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
  3.Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?
  4.Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)
  5.Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.)
  6.Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.)
  7.Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?
  8.Miten hankkeesta on tiedoitettu ja miten tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?
  9.Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa?

  http://winnova-kroy-troy.wikispaces.com/Raportointia

  (view changes)
  11:23 pm
 2. page home edited Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Hanke päättyy 31.5.20…

  Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa
  Hanke päättyy 31.5.2012, mutta oppimisympäristöjen käyttö ja edelleen kehittäminen jatkuu oppilaitoksissa. Vasemman alakulman linkit vievät oppilaitosten sivuille.
  Hanke laajentui joulukuussa 2012 koskemaan kaikkia ammatillisen koulutuksen tekniikan aloja
  Tervetuloa kuulemaan hankkeen tuloksista pe 20.4 klo 12.30 esityssaliin 12 ITK -konferenssiin
  ...
  -oppimisympäristön uutuus, innovatiivisuus, levitettävyysarvot.
  Hankesuunnitelman mukaisesti oppimisympäristön käyttöönottovaihe jatkuu käyttö- ja levitysvaiheena. Niiden tulokset tulee liittää koulujen loppuraporttiin.

  (view changes)
  11:17 pm

Sunday, May 20

 1. page Loppuraportti PutkiTube Faktia edited 1.Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne? Somen mukaanotto käytännön oppimisen tu…
  1.Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne?
  Somen mukaanotto käytännön oppimisen tueksi. Tarjota opiskelijoille mahdollisuus tehdä sähköistä oppimispäiväkirjaa. Ongelmien yhteisöllinen ratkominen verkon välityksellä. Lujittaa ammatillista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Helpottaa ja nopeuttaa vastauksen saamista ongelmien ratkaisuissa.
  2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
  Tavoitteet toteutuivat keskusteluissa hyvin. Tarkoitus oli käydä keskustelut verkossa, mutta julkaisu kynnys osoittautui todella korkeaksi.
  3.Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?
  Syksyllä 2011 perustettiin oma sivu, Putkitube. Mukaan otettiin myös facebook, twitter ja yuotube.
  4.Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)
  Työelämän yhteistyö tehtiin mahdollisiman helpoksi. Heillä olisi ollut mahdollisuus osallistua keskusteluihin sähköpostilla. Vastaanotto oli hyvä, toteutus ei. Ajatus on kuitenkin itämässä, vielä jonakin päivänä....
  5.Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.)
  Hienoja maksuttomia mahdollisuuksia toteuttaa teknisesti. Opiskelujat olivat käynnistyksen yhteydessä todella innostuneita, vain ne blogit eivät lähteneet rullaamaan. Oppilaitoksen johdon suhtautuminen oli erittäin positiivista, some on otettu hyvin vastaan.
  6.Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.)
  Oppilaiden motivoiminen julkaisemaan/kirjoittamaan blogia. Opettajien some osaamisen lisääminen. Miten hanke saadaan kaikkien yhteiseksi, ei vain yhden henkilön haihatukseksi.
  7.Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?
  Keskusteluja yleisellä tasolla sekä kehittämis ajatuksia jatkoa ajatellen.
  8.Miten hankkeesta on tiedoitettu ja miten tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?
  Verkossa sekä puskaradiolla.
  9.Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa?
  Oppimisympäristön käyttöä tullaan jatkamaan. Käyttöön tullaan perehdyttämään paremmin sekä korostetaan some:n hyötyjä ja etuja opiskelijoille. Yrityselämä pyritään saamaan toimintaan mukaan mm. erilaisilla teema osioilla.
  (view changes)
  12:20 pm

Wednesday, May 16

 1. page Loppuraportti Salpaus ICT edited ... Nastola 1. Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne? ... erilaisia blogeja. …
  ...
  Nastola
  1. Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne?
  ...
  erilaisia blogeja.
  2. Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
  Tuloksena oli muutamia uusia ajatuksia ja kokeiluja opetuksen kehittämiseen, mutta samalla havaittin se että jotkut uusista ajatuksista ja SOME-työkaluista eivät toimi odotetulla tavalla. Eli osittain projekti onnistui hyvin, mutta osittain olisi vielä voinut kehittää ja testata enemmän. Resursseja ja aikaa olisi pitänyt olla enemmän.
  3. Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?
  ...
  aina erikseen.
  4. Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)
  Hankkeeseen on osallistunut työpaikat/yhteistyökumppanit sillä tavalla, että ne antoivat oppilaiden käyttää työkaluja, kuten koulun iPAD:jä työpaikoillaan jotta he voivat raportoida ja ottaa kuvia työmailta, tilanteista ja -vaiheista
  ...
  Teknisesti koulun iPAD:t toimivat moitteettomasti, osa oppilaista olivat innostuneina mukana testaamaan SOME- työkaluja ja sovelluksia. Oppilaitosjohto tuki hyvin projektia antamalla hieman resursseja hankkimaan tarvittavat PAD:t ja henkisesti olivat mukana projektissa. Työelämä myös ymmärsi tarkoituksemme ja antoivat luvan olla kehittämässä heidän kanssaan tämäntyyppistä opetusta ja työssäoppimista.
  6. Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.)
  ...
  suoraan oppilailta.
  7. Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?
  Oppilaiden kanssa suullisesti on käyty läpi hankkeen tuloksia ja uusia ajatuksia, mitkä olivat hyviä ja huonoja asioita sekä mitä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää entisestään. Myös pientä puhetta ollaan käyty opettajakollegoiden kanssa.
  (view changes)
  12:38 am
 2. page Loppuraportti Salpaus ICT edited 1.Mitkä Arto Avovaara Joel Puodinketo Salpaus, ICT- asentaja Nastola 1. Mitkä olivat keskeis…
  1.MitkäArto Avovaara
  Joel Puodinketo
  Salpaus, ICT- asentaja
  Nastola
  1. Mitkä
  olivat keskeiset
  ...
  omassa hankkeessanne?
  2.Miten

  Kehittää opetusta omalla alalla uusilla opetusmenetelmillä. Tarkoituksena saada uusi näkökulma nykyaikaiseen opetukseen. Esimerkiksi käyttämällä sosiaalisen median palveluita ja erilaisia blogeja.
  2. Miten
  hankkeen tavoitteet toteutuivat?
  3.Miten

  Tuloksena oli muutamia uusia ajatuksia ja kokeiluja opetuksen kehittämiseen, mutta samalla havaittin se että jotkut uusista ajatuksista ja SOME-työkaluista eivät toimi odotetulla tavalla. Eli osittain projekti onnistui hyvin, mutta osittain olisi vielä voinut kehittää ja testata enemmän. Resursseja ja aikaa olisi pitänyt olla enemmän.
  3. Miten
  hanke käytännössä
  ...
  ja aikataulu)?
  4.Mitä

  Wikiympäristö tuli tutuksi opetusympäristönä ja alustana jakaa opetusta. Eri SOME-työkaluja testattiin oppilaiden kanssa oppitunneilla ja juttelemalla heidän kanssaan kehitysmahdollisuuksista ja ajatuksia yleensä. Myös blogeja testattiin esimerkiksi ulkomaan TOP:n aikana sekä muualla työmailla. Tarkoituksena oli saada hanke käydyksi läpi vaiheittain ja testaamalla tiettyjä työkaluja aina erikseen.
  4. Mitä
  hankeverkoston ulkopuolisia
  ...
  työelämän edustajat)
  5.Listaa

  Hankkeeseen on osallistunut työpaikat/yhteistyökumppanit sillä tavalla, että ne antoivat oppilaiden käyttää työkaluja, kuten koulun iPAD:jä työpaikoillaan jotta he voivat raportoida ja ottaa kuvia työmailta, tilanteista ja -vaiheista
  5. Listaa
  parhaat onnistumisen
  ...
  työelämä yhteishanke jne.)
  6.Mitkä
  jne.
  Teknisesti koulun iPAD:t toimivat moitteettomasti, osa oppilaista olivat innostuneina mukana testaamaan SOME- työkaluja ja sovelluksia. Oppilaitosjohto tuki hyvin projektia antamalla hieman resursseja hankkimaan tarvittavat PAD:t ja henkisesti olivat mukana projektissa. Työelämä myös ymmärsi tarkoituksemme ja antoivat luvan olla kehittämässä heidän kanssaan tämäntyyppistä opetusta ja työssäoppimista.
  6. Mitkä
  3-5 asia
  ...
  yhteishanke jne.)
  7.Miten

  Vaikempia asioita teknisellä puolella olivat iPAD:ien ja sovellusten yhteensopivuusongelmat. Esimerkiksi TROY Wiki ei toiminut iPAD:n selaimella oikein. Windows ja MAC- käyttöjärjestelmät eivät aina käytä samoja sovelluksia ja eivät välttämättä muutenkaan sovellu näihin tarkoituksiin. Opiskelijat eivät aina ole halukkaita esimerkiksi kommentoimaan toistensa päiväkirja- tai blogimerkintöjä mitä vaadittaisiin. Heitä joudutaan ”pakottamaan” olemaan aktiivisimpia, mikä oli pieni yllätys, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Resursseja voisi aina olla enemmän käyttämään ja testaamaan eri PAD:jä ja älypuhelimia. Tälle projektille ei voitu antaa niin paljon aikaresursseja kuin olisi haluttu, koska meidän pääasiallinen työmme on hoitaa perusopetusta koulussa ja se hieman kärsi. Tällaista palautetta saimme myös suoraan oppilailta.
  7. Miten
  muutoin kuin
  ...
  arvioitu oppilaitoksessanne?
  8.Miten

  Oppilaiden kanssa suullisesti on käyty läpi hankkeen tuloksia ja uusia ajatuksia, mitkä olivat hyviä ja huonoja asioita sekä mitä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää entisestään. Myös pientä puhetta ollaan käyty opettajakollegoiden kanssa.
  8. Miten
  hankkeesta on
  ...
  ja hyödynnetty?
  9.Mitkä

  Muille ammattiosastoille olemme esitelleet SOME:n mahdollisuuksia ja miten sitä ollaan testattu oppilaitoksessamme. Niitä ei vielä ole kuitenkaan otettu käyttöön, mutta on harkinnassa.
  9. Mitkä
  ovat oppimisympäristön
  ...
  kehityssuunnitelmat jatkossa?
  Jatkossa olisi tarkoitus kehittää oppimisympäristöä entisestään avoimempaan ja SOME:n suuntaan, kokeilemalla esimerkiksi muiden projektioppilaitosten ajatuksien testaamista ja arvioimista mikä meille ja ICT-alalle sopisi parhaiten. Tarkoituksena on, että SOME ja Wikien käyttö tulisi päivittäiseen opetuskäyttöön ja yleisten asioiden tiedottamiseen.

  (view changes)
  12:38 am

Tuesday, May 15

 1. page Loppuraportti PKKY edited ... - innostaa opiskelijoita sosiaalisen median käyttöön 2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?…
  ...
  - innostaa opiskelijoita sosiaalisen median käyttöön
  2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
  - MateriaalinMateriaalin tuottaminen opetuksen
  3.Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?
  Hanke toteutettiin osaltammenosaltamme kolmessa vaiheessa:
  1. vaihe (hankkeen suunnittelu- ja koulutusvaihe) tässä vaiheessa tutustuimme sosiaalisen median välineisiin ja suunnittelimme jatkoa hankkeelle. Vaiheeseen osallistui pääosin 3 opettajaa lukuvuonna 2009-2010.
  2. vaihe, (kehittämis- ja pilotointivaihe) tässä vaiheessa loimme oman oppimisympäristön sosiaalisenmedian välinein. (https://sites.google.com/site/kroypkky/etusivu) Vaiheen tuotoksena saimme toimivan oppimisympäristön, jonka käyttöä olemme tutkineet ja saadun palautteen mukaan kehittäneet. Lukuvuonna 2010 -2011.
  ...
  ja työelämän tarpeisiin.(http://kivityosali.wikispaces.com/home)tarpeisiin. (http://kivityosali.wikispaces.com/home) Lukuvuonna 2011
  4.Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)
  Laite valmistaja Kasins Oy on ollut taustalla ja tarjonnut materiaalia työskentelyyn
  5.Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.)
  Parhaana onnistumisena on ollut opetushenkilöstön tietoisuuden lisääntyminen sosiaalisen median palveluista. Tekninen toteutus niin ikään onnistui omasta näkökulmastamme erinomaisesti.
  6.Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.)
  Yllättäen haasteellisinta oli opiskelijoiden mukaan saaminen toteutukseen. Asiasta tekeminen oli hankalaa. Työelämä yhteistyö oli niin ikään haastavaa, sosiaalinen media ei ollut vielä jalkautunut kentälle. Niin ikään työkalujen käyttö osaltaan tuotti vaivaa, opiskelija eivät omaksuneet sovellusten käyttöä riittävästi.
  7.Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?
  Opiskelijoille on järjestetty kysely hankkeen toteutuksesta. Lisäksi työryhmän sisällä on käyty keskusteluja toteutuksesta.
  8.Miten hankkeesta on tiedoitettu ja miten tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?
  Osaltamme emme ole hankkeen ulkopuolelle erityisemmin tiedottaneet tuloksista. Saatujen kokemusten pohjalta on opastettu ja esitelty toimintaa omassa ammattialan tiimissä.
  9.Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa?
  Ryhmäkohtaisesti kehitetään ympäristöä edelleen. Lisäksi ryhmäkohtaisesti uusia oppimisympäristöjä luodaan saatujen kokemusten pohjalta.
  (view changes)
  5:55 am

More