Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa


Hanke päättyy 31.5.2012, mutta oppimisympäristöjen käyttö ja edelleen kehittäminen jatkuu oppilaitoksissa. Vasemman alakulman linkit vievät oppilaitosten sivuille.
Hankkeessa syntynyttä osaamista jatkojalostetaan mm. Kiltakoulut.fi -hankkeessa.


Hanke laajentui joulukuussa 2012 koskemaan kaikkia ammatillisen koulutuksen tekniikan aloja.


Tervetuloa kuulemaan hankkeen tuloksista pe 20.4 klo 12.30 esityssaliin 12 ITK -konferenssiin
Aulangolle. Tuloksia esittelemässä Jari Välkkynen ja Anu Konkarikoski KK Tavastiasta, Aki Hankilanoja PKKY:stä sekä Jukka Ylikunnari ja Tapio Patrikainen OSAO:sta. Linkki Prezi-esitykseemme: ITK 2012 TROY&KROY

Linkit kaikkien oppilaitosten oppimisympäristöihin sivun vasemmassa alakulmassa otsikon "Hyvät käytänteet" alla.
ITK_mainos.png
Päätöstapaaminen Hämeenlinnassa ke 28.3.2012 klo 9-15:30

120328_käännetty.jpg
Hankkeen kummisetä Antti Punkari pitämässä avaussanoja. Osallistujia päätöstapaamisessa 32.

Ohjelma tarkentuu osoitteessa
https://docs.google.com/document/d/1sAAhkSip8oY6yZBJHBGcaMhQ-9GzesuhGfDzzftXorQ/edit


Tämän projektin ydintavoite on oppimisympäristöjen kehittämistyö. Rahoittajana on opetushallitus. Rahoitus on kohdennettu ajankohtaiseen, sosiaalisen median oppimisympärisöjen kehittämistyöhön, johon automaattisesti sisältyy monessa tapauksessa oppimiskulttuurin uudelleen arvioiminen ja muutos.


Sivusto ja projektissa syntyneet oppimisympäristöt, hyvät käytänteet, ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. CC BY-SA 3.0.

1. Vaihe, 14.12.2009-16.2.2010
Tutustuminen sosiaalisen median työkaluihin, palveluihin ja yhteisöihin.
Wikispaces


2. vaihe, 17.2.-27.4.2010
Pohditaan sosiaalisen median työkalujen, palveluiden ja yhteisöjen hyödyntämistä omalla ammattialalla: kivi- ja teräsrakentaminen.

3. Oppimisympäristöjen suunnitteluja rakentaminen, syksy 2010
Suunnitellaan ja rakennetaan some-oppimisympäristö.
Opas oppimisympäristön suunnittelun ja rakentamisen avuksi. Tuottajina AVO Avoimet verkostot oppimiseen -hanke ja OPH.Tekijät: Anne Rongas & Hannu Kuusela CC BY-SA 3.0
Kuinka aloittaa sosiaalisen median oppimisympäristön suunnittelu. Tuottajana AVO Avoimet verkostot oppimiseen -hanke ja OPH. Anne Rongas CC BY-SA 3.0
Sosiaalisen median oppimisympäristön rakennesuunnittelu. Tuottajana AVO Avoimet verkostot oppimiseen -hanke ja OPH. Anne Rongas, Tarmo Toikkanen ja Ari-Matti Auvinen CC BY-SA 3.0

4. Oppimisympäristöjen käyttö, kehittäminen ja levittäminen, kevät 2011-
Tehty oppimisympäristö on käytössä. Käytön ohjaamana oppimisympäristöä hienosäädetään.
Oppimisympäristön on oltava hankesuunnitelman mukainen. Ydinkohdat:
  • -oppimiskulttuurin muutos oppija- ja työelämälähtöiseksi kulttuuriksi,
  • -oppimiskulttuurin muutos sosiaalista mediaa käyttäväksi kulttuuriksi,
  • -avoimuus, suljettuja oppimisympäristöjä ei hyväksytä,
  • -oppilaiden ja työelämän yhteistyöskentelyn osuuden merkitys,
  • -osallistuminen, yhteisöllinen oppiminen, sosiaalisen median hyödyntäminen yhteisöllisessä toiminnassa ja
  • -oppimisympäristön uutuus, innovatiivisuus, levitettävyysarvot.

Hankesuunnitelman mukaisesti oppimisympäristön käyttöönottovaihe jatkuu käyttö- ja levitysvaiheena. Niiden tulokset tulee liittää koulujen loppuraporttiin.