Tukisivujen pääsivu | Suunnittelu | Esimerkkejä | Käyttöönotto | Ohjaus |

Esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä ammatillisissa opinnoissa


Sometus-wikissä esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä ammalittisessa opetuksessa. Voit lisätä oman esimerkkisi wikisivulle.
Someoppi-wikissä myös toteutusesimerkkejä ammattikorkeakoulujen opinnoista.

Kun tutustut esimerkkeihin, arvioi niitä esimerkiksi seuraavien kriteerien avulla:
  1. Oppimisprosessin rakenne: Selviääkö yleissilmäyksellä, miten opintojakso tms. on tarkoitus vetää läpi? Mitkä ovat prosessin vaiheet?
  2. Perusrakenne: Mitä palveluita on käytetty, miten ne liittyvät toisiinsa? Missä välineissä toimitaan?
  3. Pedagoginen ratkaisu: Projektioppimista, tutkivaa oppimista, ongelmakeskeistä, ilmiöpohjaista? Onko tietoa välittävää vai tiedon rakenteluun tähtäävä? Aktivoiko opiskelijaa? Miten ilmenee?
  4. Hyviä ratkaisuja: Mitä voisit ottaa omiin toteutuksiisi?
  5. Parannettavia ratkaisuja: Mitä pitäisi välttää (etenkin käyttöliittymän osalta)? Mitä kannattaisi muuttaa? (Näitä asioita oppii vain kokemuksen kautta ja kokemuksista on syytä yrittää oppia, olivatpa omia tai toisen.)

Ilmianna hyvä toteutusesimerkki palautelomakkeella.


Poimintoja toteutusesimerkeistä


Autosähkö http://autosahko.wikispaces.com/
Hankewiki: "Tavoitteena on, että tuotettava menetelmä soveltuu autoalan perustutkinnon, sähköalan perustutkinnon sekä soveltuvin osin kone- ja metallialan sekä talotekniikan perustutkinnon opiskelijoille."

Lapin matkailualan opinnot http://laomatkailu.wikispaces.com/
"Matkailun wiki-sivusto on tarkoitettu matkailualan opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Tämä sivusto toimii kotisivustona, josta on linkit kaikkiin niihin sivustoihin joita opiskelussa ja ohjaamisessa hyödynnämme."

Matkailun teemablogi HoReCaPro
Bloggauksia tammikuussa 2010 http://horecapro.blogspot.com/2010_01_01_archive.html

Pintakilta http://pintakilta.wikispaces.com/
Teollisen pintakäsittelyn projektiopintoja ja alan ammattilaisten verkottumista. Wikin navigoinnissa linkit muihin verkkopaikkoihin. Opiskelijablogeja ja wikejä.

Talotekniikka http://edgelvi.blogspot.com/
Opettajan blogi
Talotekniikka työssäoppimisen blogi http://juge-juge.blogspot.com/
Opiskelija Espanjassa 2009

Vihersomen wiki http://sosiaalisenmediansukellus.wikispaces.com/
Omnian viherraktentamisen tapahtuma 2010: "Sosiaalinen media tarjoaa sekä opiskelijoille että yrittäjille monipuolisia mahdollisuuksia esitellä ammatillista osaamistaan. Mitä tämä voisi tarkoitaa viherrakentamisessa?"

FMS-ajokorttikoulutus http://www.fms-ajokortti.fi/
Ajokorttikoulutuksella pyritään varmistamaan sekä nykyisten että tulevien FMS-työntekijöiden korkea ja kilpailukykyinen ammattitaito. Koulutus on suunniteltu koneistus- ja levytyö-FM -järjestelmiä varten ja se on riippumaton eri järjestelmätoimittajista.

Wiki näyttötutkinnossa
Toisen asteen aikuisten näyttötutkinnon pilotti. "Avoimet ympäristöt osoittautuivat käytettävyydeltään erinomaisiksi, toteaa kokeilua ohjannut lehtori Anne-Maria Korhonen."
https://ttlry-fi.directo.fi/silmat_auki_sosiaaliseen_mediaan/wiki_nayttotutkinnossa/


Kysy, anna palautetta