Hankeen taustalla – ajatuksia ja tavoitteita (projektiin ”liitytty” helmikuussa 2011)

Työryhmä?
Verhoilualan opettajat ja Koulutuskeskus Tavastian hankeen opettajat.
Kuka on mukana?
Mukana ovat kaikki Koulutuskeskus Tavastiassa opiskelevat verhoilualan opiskelijat.

Pyritään saamaan mukaan verhoilualan yrityselämää ja muut verhoilualan toimijat. Erityisesti yrittäjiä (työpaikkaohjaajat), jotka osallistuvat työssäoppimisen valvontaan.
Missä tutkinnon osassa toimitaan?
Pilottiin osallistuva tutkinto on verhoilualan perustutkinto, jossa toimitaan kaikissa tutkinnon osissa.
Miten oppimista edistetään?
Erityisen oppimisen kohteena on verhoiluprosessin ymmärtäminen. Oppimisen taustalla on yrittäjämäinen toiminta-ajatus, jota avoimet oppiverkot tukevat. Kirjoitettua ja visuaalista tietoa haetaan ja tuotetaan itse. Tavoitteena on työstää sähköinen portfolio, joka tulee tukemaan oppilaan oman oppimisen dokumentointia ja myöhemmin työllistymistä.

Prosessin ymmärtämisen taustalla on omantyön reflektointi, joka tapahtuu oppimispäiväkirjojen tekona blogissa. Prosessin ymmärtämistä tukee myös kuvallisen materiaalin tallentaminen verkkoon. Kuvamateriaalia prosesseihin pyritään tekemään yhdessä työelämän kanssa.

Tavoitteena on hyödyntää Blogit, Facebook, videoiden kautta Youtube ja Weebly.

Opettajan blogissa on ohjaamista, alaan liittyvää pohdiskelua ja tiedottamista.

Käytössä on digikameroita ja videokamera.
Lisäarvo yrityksille?
Yritykset voivat olla mukana tarkkailemassa ja kommentoimassa oppilaiden työskentelyä. Yritykset saavat ennakkoon tietoa koulussa tehtävistä töistä.