ICT Salpaus


Neljä opiskelijaa ovat laajennetussa työssäoppimisessa. He tuovat esille omia tuotoksiaan työelämän toiminnoista sosiaalisen mediaan. Koululla olevat opiskelijat tulevat pohtimaan ja kommentoimaan tehtyä toimintaa. Yhdessä opiskelijat arvioivat sosiaaliseen mediaan tuotuja oppimistehtäviä työn ja teorian näkökulmista.

ict_salpaus_suunnitelma_syys12_2011.jpg
Toimintakaavio Salpauksen ICT toteutuksessa
 • Elsa moodle = tutkinnon osaan aiemmin tehty opettajan aineisto ja ohjeistus
 • Työpaikat = työelämän työssäoppimisympäristö (tuotosten tekopaikka sosiaaliseen mediaan)
 • Koulu = lähiopetus luokassa (sosiaaliseen mediaan tehtyjen tuotoksien hyödyntäminen ja arviointi tutkinnon osassa)
 • Sosiaalinen media = yhteinen keskustelu- ja oppimisympäristö koulun ja työpaikan välillä (keskustelua ohjataan tutkinnon osaan ja oppimistehtäviin)
 • Table = kaksi mobiililaitetta. Koululle on rakennettu oma oppilas-wlan, jossa käytetään toista laitetta. Toinen laite on varustettu 3G-verkolla ja sillä tuotetaan tuotoksia työmaalta sosiaaliseen mediaan.

Toimijat
 • Neljä SAELN10ARA-ryhmän opiskelijaa ovat laajennetussa työssäoppimisessa.
 • Muut SAELN10ARA-ryhmän opiskelijoista osallistuu hanketuotosten työstämiseen koulussa.
 • Opettajat Arto Avovaara ja Joel Puodinketo vastaavat käytännön toiminnasta.
 • Suunnittelija Hanna Toijala on mukana sosiaalisen median asiantuntijana.
 • Unto Tervo vastaa hankkeen hallinnoinnista ja raportoinnista.

Sosiaalisen median kanavat

Aikataulu
 • Aloitus syyskuussa 2011

Opiskeltava tutkinnon osa