Sosiaalisen median ympäristöihin suunnitellun ammatillisen sovelluksen kuvaus

Työryhmä?
Sovelluksen rakentamiseen osallistuvat seuraavat henkilöt:
-opet Jari Välkkynen,(päävastuu) Jan Toivonen, KKT, muiden koulujen teollisen pintakäsittelyn opettajat.
-alkuvaiheessa nykyiset opiskelijat, laajenee jo valmistuneisiin opiskelijoihin
Toiminnan tulokset?
Kuvaa, mitä työskentelyn 2010-2011 tuotoksena syntyy:
-Ajoneuvomaalauksen, teollisen pintakäsittelyn (Ruukin harjoitushallin teräsrakenteiden pintakäsittely) opettajien, opiskelijoitten ja ammattilaisten yhteien sivusto
-Opiskelijoille, opettajille ja ammattilaisille syntyvä, avoin, netissä oleva ympäristö
Kohderyhmä (Context)?
Kuvaa, millaisille (ikä, kouluaste, lähtötaso jne.) opiskelijoille sovellus on tarkoitettu / sopii:
-Kaikille kouluasteille, tasoille ja kaikenikäisille henkilöille.
-Ensi vaiheessa pilottiryhmänä on toiminut pintakäsittelyalan 2. luokka, Corvette-projektin seurannan kautta
Oppisisällöt (Content)?
Kuvaa, mitä asioita / oppisisältöjä opiskelijat voivat oppia toiminnan ja opiskelun myötä:
-Oppivat tämän päivän tietoja ja taitoja, on kyse sisällöstä tai oppimisesta, yhteistyöstä, nettivälineiden käytöstä jne.
- Oppilaat ovat oppineet käyttämään blogeja oppimisen tukena
Oppimisympäristö (Technology)?
Kerro, mitä sosiaalisen median työkaluja, palveluja ja yhteisöjä sovelluksessa aiotaan käyttää:
-kts. www.pintakilta.wikispaces.com ja muut verkkosivut sieltä
- Blogit,
Pedagogiikka (Pedagogy)?
Kuvaa, miten opiskelu, oppiminen ja oppimisen ohjaus tapahtuu:
-tekemällä oppiminen
-ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)
-tiedonhaku ja yhteistyö, tiedonmuodostaminen