1.Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne?

2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?

3.Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?

4.Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)

5.Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.)

6.Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.)

7.Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?

8.Miten hankkeesta on tiedoitettu ja miten tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?

9.Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa?