1.Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne?
2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
ProsessiStars

3.Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?


4.Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)
Työelämän edustajien osallistuminen - katso kysymys 3.

5.Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.)
 • Blogit
 • Hanke herättänyt suurta kiinnostusta Osao:ssa laajemminkin ja Kiltakoulut hankkeen myötä tulee leviämään ainakin puuosastolle. Kroy-Troy aikana levinnyt jo laboratorialan opetukseen.
 • Opiskelijoiden oman tekemisen reflektointi saatu hyvään alkuun blogien teon kautta. Opiskelijat "tietämättään" reflektoivat omia harjoitustöitään blogeja kasatessaan.
 • Opiskelijoiden välinen vertaisoppiminen alkanut luonnostaan, kun ratkaisuja ongelmiin haetaan kavereiden blogeista.
 • Palaute opiskelijoille saadaan lähes tulkoon "online".6.Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.)
 • Varsinaisia vaikeuksia emme kohdanneet. Opiskelijat ovat usein valmiiksi jo hyvin taitavia SOME-työkalujen käyttäjiä ja hankkeen aikana ainoastaan mahdollistettiin niiden käyttäminen opiskelussa.
 • Ylivoimaisesti eniten negatiivisia ja kyseenalaistavia kommentteja/kysymyksiä tulee "vanhoilta opettajilta". Ymmärrettävästi, koska tietoa ja kokemusta ei varsinaisesti SOME-työkaluista ole ja SOME ymmärretään käytännössä "facebookkina" :)
 • Työelämäyhteistyö prosessiteollisuus alalla on tulevaisuuden haasteemme. Käytännössä kaikissa prosessiteollisuustyöpaikoissa kuvaaminen on ankarasti kielletty ja/tai erittäin rajattua/luvanvaraista.

7.Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?
 • Ei ole arvioitu muuten kuin hankkeeseen osallistujien kokemusten perusteella kahvipöytäkeskusteluissa.

8.Miten hankkeesta on tiedoitettu ja miten tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?

9.Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa?
 • Osallistuminen Kiltakoulut hankkeeseen.
 • Oppilaitosyhteistyö